Startsida        Bilder        Tjänster        Egna Projekt        Kontakt        Möjlighet        Citat

Uppdrag / Konsult / Kurser / Fortbildning

Internet och E-post
(Ta vara på möjligheterna med Internet - undvik fallgroparna som tar på kraft, energi, och TID.)

Hemsidor (Att skapa och underhålla hemsidor!)

Digitala Bilder (Förbättra, förändra, collage, bildspel, utskrift, backup.)


Hemsidor som jag skapat: